Xem HDViet Vip không cần tài khoản

© Mobiblog.Org

Download: https://app.box.com/viphdviet
* Bước 1: thêm vào file hosts

127.0.0.1 t.hdviet.com
127.0.0.1 plist.vn-hd.com

* Bước 2: Mở file Xem.bat

* Bước 3: Clear cache trình duyệt, restart trình duyệt, và tận hưởng.

Xem HDViet Vip không cần tài khoản
Đánh giá em này

Bình luận bài viết