Vừa mút buồi vừa gọi điện thoại rồi tối đi mua cua nhaaa