[Việt hóa] Thế Giới Hào Hiệp Việt Hóa

Thế Giới Hào Hiệp Việt Hóa

Tên Game:Thế Giới Hào Hiệp
màn hình:240×320
mức độ:99,99%
việt hóa by: [N]hok
bản quyền: ©LongTranh.Net
ngôn ngữ:china -> việt
up vài pic nè

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
còn nhiều cảnh đẹp nữa nhưng làm biến nên mình chụp ở thành đầu tiên thôi à có 15 thành anh em cố mà chơi nha ^^
DOWNLOAD:
Download Thegioihaohiep_Mobiblog.Org.jar
Longtranh
like nào anh em ta ơi

[Việt hóa] Thế Giới Hào Hiệp Việt Hóa
Đánh giá em này

Bình luận bài viết