[Việt hóa] Tam quốc vô song chiến 2

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Cốt truyện:vào thời tam quốc phân tranh.Sau thất bại anh em Lưu,Quang,Trương mỗi người thất lạc 1 nơi.Quang Vũ đầu quân Tào Tháo,Trương Phi đóng tại tiểu dã thành,Lưu Bị dưới trướng Viên Thiệu.Thời gian trôi mau Quang Vũ tìm được tung tích huynh đệ,nên từ giả Tào Tháo lên đường hội ngộ cùng huynh đệ,trên đường sẽ gặp phải những trở ngại nào?Dịch hết rồi nên tự xem giúp nha.
Đồ hoạ:khá đẹp 8/10
Boss: skill đẹp,đa dạng
Vũ khí:tạm được
Hiệu ứng skill:tốt(chóang,định thân,hút máu
Map:Khá rộng
Vh:hết thoại,nhiệm vụ(đọc hiểu được trau chuốt 90 %)
Mh:240×320
Thoại 5file .sxce dành cho ai thích edit thoại.
Link:Download
Vinalife

[Việt hóa] Tam quốc vô song chiến 2
Đánh giá em này

Bình luận bài viết