[Việt hóa] PhpEditor-hỗ trợ tạo, sửa, upload PHP

Soft PhpEditor là 1 công cụ hỗ trợ tạo, upload PHP trên Mobile cực kì thông minh với nhiều tính năng.
Nhà cung cấp: agrj.cn đã cho một soft rất tiện lợi:
•Đã có sẵn mẫu các code cần thiết
• Hỗ trợ đủ các màu (chọn và tự động thành mã màu)
• Upload file PHP trực tiếp lên Host của bạn.
…… Còn nhiều thứ nữa. Các bạn tìm hiểu dần dần.
Vài hình ảnh

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốcDownload PhpEditor.jar
Link wapup xtgem
M.n download và cảm nhận sự tiện ích của soft mang lại.

WXT.com

Bình luận bài viết