[v1.3.1] – Hướng dẫn hack Angry Birds Go +6

© Mobiblog.Org

– Tính năng:

Nâng cấp xe miễn phí
Vô hạn kim cương khi mua full energy cho nhân vật
Mở khoá tất cả xe
Sở hữu tất cả xe
Mở khoá chế độ Jynga
Có Coin Doubler

– Hướng dẫn: Add repo của mình dưới chữ kí sau đó install “Angry Birds Go h@cked” là xong

© Mobiblog.Org

Repo: http://cydia.myrepospace.com/ColonelJason

Bình luận bài viết