[TUT]HƯỚNG DẪN AE MOD FULL GAME AVTAR

TUT này mình tiếp tục hướng dẫn ae mod game avatar hoàn hảo nhất.
ĐẦU TIÊN AE PHẢI CÓ CÁC CÔNG CỤ CẦN THIẾT SAU:
Code:1.BLUE FTP
2.MINICOMANDER
3.IMAGE TEAM FIX
4.MAP AVATAR EDITOR
5.BYTECODE EDITOR
6.UCWEB BROWSER

[TUT]HƯỚNG DẪN AE MOD FULL GAME AVTAR
Đánh giá em này

Bình luận bài viết