TUT reg domain enom full cp = cc die

biz org name thôi
Hôm nay Kid sẽ day cách reg domain enom không cần CC live. Die cũng dc.

Chuẩn bị :
Sock nào cũng đc trừ VN , 1 con cc die
1 cái thanks…ok
Bước 1 vào trang web : https://www.enom.com/resellers/signupwizard/instant-reseller-signup.aspx

Bước 2 Ấn chọn domain cần reg.
kid0806.name is available! Use this domain for your storefront.
Thông báo domain chưa dc reg.

Bước 3: Điền thông tin của mình sao cũng dc.
– Name on Card điền sao cũng dc.
– Credit Card Number kiếm đại 1 con CC nào die cũng ok : 4342562050566759
Ấn complete
Payment Error. Credit card declined. Thông báo như này là CC die or không đủ tiền. KHông sao cả.

Bước 4: Ấn Sign In / Register
Đăng nhập = tài khoản đã lập ở bước 3.

Bước 5: Ấn vào My Card. Chọn go to card

Bước 6 bước quan trọng nhất:
Total: $249.00 là tổng cộng tiền phải trả. Bước này là bước quan trọng nhất. Chọn X màu đỏ .
—-Instant Reseller X nó đi.
—-RichContent Free Trial* X tiếp nó đi

Total: $0.00
Còn 0$ ấn check out.
Tiếp tục ấn Subid order.
Order Number: 220002665 – status
Date: 25/2/2012

Đã xong domain kid0806.name
http://whois.domaintools.com/kid0806.name
Vào cpanel của nó nào. Go to My Account —>Registered Domains: 1 —–> DNS Server Settings—> Custom cho nó sang pavietnam.
Manage Domain chọn General Settings để tạo mật khẩu domain vào trang quản lý http://access.enom.com.
Email Auth Info to Registrant Send auth code.

End tut…..

Nguồn: GUG – by kid

TUT reg domain enom full cp = cc die
Đánh giá em này

Bình luận bài viết