[Tut] Chi tiết. hd resize sửa canvas có ảnh

Đây là e thấy mấy ae ko hiểu. Hỏi cho loạn cả lên, nên e share theo những gì e hiểu và đang áp dụng.
Bắt đầu: ae mở bytecode, vào chỗ game vừa giải nén. Ấn phím chọn trái tìm kiếm ” canvas “
sau đó làm lần lượt các file class chứa “canvas”. Mở file class ra sẽ có 4 dòng. Ta ấn dòng đầu tiên.
ảnh

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

sau khi vào dòng đầu tiên đó. Nó hiện ra danh sách code, lệnh,… Trong game. Ta kéo xuống dưới tìm dòng “javax/microedition/lcdui/canvas” và “javax/microedition/lcdui/game/gamecanvs” ( ko có dòng này thì thôi ) sửa thành “screen/encode” chữ “s” của “screen” viết thường nha. Dống với mục trong file resize.zip ấy. 2 dòng này thường nằm phía dưới. ( hoặc khi mới mở xong ấy, ta ấn phím sang trái là nó chuyển xuống dưới rồi ấn lên nhanh hơn ). Sửa xong thì save lại. Phần sửa methol.
Ở tại file class mới sửa “canvas” ấy. Ta xuống dòng thứ 3.

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
kéo xuống tìm methol nào có tên “paint” ấn phím chọn trái, xuống dòng thứ 3 ” chỉnh sửa kí tự ” hay gì gì đó. Nhưng là dòng thứ 3.
Mở dòng ấy kéo xuống sửa “paint” thành “pai_m” save lại.
DOWN RESIZE.zipcái này về máy. giải nén “resize.zip”. Ra ngoài cóp thư mục “screen” trong file DOWN RESIZE.zip vừa giải nén ấy vào chỗ game được giải nén.

Tiếp -> Mở FTP vào chỗ game được giải nén -> chọn tất cả -> nén sang.zip
xong ta có file.zip phiá dưới đó. Đổi “file.zip” thành “file_jar” nhớ là “_jar” nha. “.jar” nó ko cho phép đâu.
Xong dời “file_jar” này ra ngoài thẻ nhớ. đổi tên thành “file.jar” bem thôi.
Em share bằng đt, nếu có chỗ ko rõ send tn e hd lại nạ.
Ảnh em chưa biết up nên ae thông cảm. Có ích thì like hộ em nhoá.

[Tut] Chi tiết. hd resize sửa canvas có ảnh
Đánh giá em này

Bình luận bài viết