TRUYỆN TRANH – JAVA

– Trò mới đây… Các bạn xem thử nếu đc thì mình phát triển rộng nhé. Mở đầu là truyện hài: Ô Long Viện này.
– Cái này nặng nên dành cho những bạn nào đăng ký các gói gprs mà còn thừa nhiều lưu lượng. s60 cài đặt bị lỗi “file jar sai” sẽ fix sau nhé.
– Có 12 tập – 36 phần
– Lưu ý: Dùng UC WEB để tải nhé, ko thì tốt nhất là dùng máy tính copy vào thẻ nhớ rồi đọc dần.

• Ô LONG VIỆN – TẬP 1

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 2

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 3

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 4

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 5

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 6

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 7

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 8

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 9

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 10

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 11

Phần 1
Phần 2
Phần 3

• Ô LONG VIỆN – TẬP 12

Phần 1
Phần 2
Phần 3

Bình luận bài viết