Truyện Cười – Nhân Viên Văn Phòng

– Này, nếu ông trúng cử hội đồng thành phố thì cho thằng con nhà tôi một chân ở văn phòng nhé!

– Tất nhiên, tôi đảm bảo việc đó! Nhưng cháu nó học nghề gì?

– Khổ quá, nó có nghề ngỗng gì đâu.

– Thế thì càng tốt, đỡ mất công… đào tạo lại.

o O o

Tiếng Anh của sếp

Sếp: Trong tiếng Anh, “Mr” gọi là gì hả?

Thư ký: Dạ, là “ông” ạ.

Sếp: Thế “anh” được gọi là gì?

Thư ký: Dạ, là “you” ạ.

Sếp: Cô sửa ngay lại từ “Mr T…” cho tôi thành “You T…” cho nó “tình cảm”.

Truyện Cười – Nhân Viên Văn Phòng
Đánh giá em này

Bình luận bài viết