Tool get link 4share/fshare

1.7 a
Link sau khi get xong sẽ tự đặt vào clipboard, lưu vào file log.html
không có chức năng tự bắt link với idm
Hình ảnh 1.7a

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

1.7b
1.7b cho mấy bạn thích tự bắt link với idm
Import link =file text
Link get xong sẽ được lưu vào file html
Hình ảnh Ver 1.7b .

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Link đúng có dạng : http://up.4share.vn/ , http://www.fshare.vn ,http://.fshare.vn
Lưu ý đối với khi đang get link fshare, nó hiện ra bảng gì chọn Ok hết nhé!
Chỉnh IE (Internet Explorer) như sau để không gây lỗi khi down fshare :

Tools->Internet option->Security->Custom lever->Scripting chỉnh như sau :

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Còn bác bào muốn tắt cái Sercurity warning khi get fshare làm như sau :

a. Open Internet Explorer.
b. Go to Tools -> Internet Options -> Security
c. Select the “Security” tab -> Click the “Custom Level” button
d. In the “Miscellaneous” section change “Display mixed content” to Enable.

Linkdown : Fix 12h00 pm 27/7
Bản 1.7a
Code:
http://www.mediafire.com/?20182f9v0wljzju
Bản 1.7b
Code:
http://www.mediafire.com/?3h43u151vepydk6

bài mình leech từ vn-zoom. các bác nhẹ tay:t29 (110)

Tool get link 4share/fshare
Đánh giá em này

Bình luận bài viết