Thủ thuật win 100% boss ở Đảo bom 2

Điều đầu tiên là item của bạn phải có mang theo “tơ nhện” .chúng ta bắt đầu nhé . Bước 1 : bạn phải di chuyển vào sát góc bên trái của màng hình . Bước 2 : bạng quăng tơ nhện cách mình khoản cỡ độ siêu cao là 87( đừngquăng sc nhé) . Bước 3: bắn bós thỏai mái. Hay thank cái nha.end
Nguồn: Http://GiaoLong9.Wap.Sh

Thủ thuật win 100% boss ở Đảo bom 2
Đánh giá em này

Bình luận bài viết

Thủ thuật win 100% boss ở Đảo bom 2

Điều đầu tiên là item của bạn phải có mang theo “tơ nhện” .chúng ta bắt đầu nhé . Bước 1 : bạn phải di chuyển vào sát góc bên trái của màng hình . Bước 2 : bạng quăng tơ nhện cách mình khoản cỡ độ siêu cao là 87( đừngquăng sc nhé) . Bước 3: bắn bós thỏai mái. Hay thank cái nha.end
Nguồn: Http://GiaoLong9.Wap.Sh

Thủ thuật win 100% boss ở Đảo bom 2
Đánh giá em này

Bình luận bài viết