Thái Hà mặc nội y…giấy

Hết thời trang áo cưới bằng giấy, các nhà thiết kế Việt còn tạo nên những mẫu nội y rất thú vị trên chất liệu này.

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Thái Hà mặc nội y…giấy
Đánh giá em này

Bình luận bài viết