SHARE Tut reg RSL domain tucows

Hàng free mà mấy bác cứ bán hoài. Này thì share nhé.
1,đăng ký
2

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
3, đăng ký thành công thì click Choose a domain (www.yourname.com) for your website

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
3, nhập tên cần reg và ấn
4,Get Domain

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc[/b]
6, thông tin
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
7,
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
8,
© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
xong . Đợi 3 đến 5 tiếng là có thể sử dụng domain.
PS : Hàng này rất cùi mía. Die lúc nào không hay.
Tut này mỗi lần reg phải nhập địa chỉ. Thank đi

SHARE Tut reg RSL domain tucows
Đánh giá em này

Bình luận bài viết