[Share] hack phone S60V3, V5, S^3, S^4 bằng Norton Security

Một hướng dẫn hack mới bằng Norton Security

1 . Bat buoc co X-plore

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

2. Cài NortonSymbianHack.sisx

3. Vào Norton

4. Vào Options- Anti-Virus – danh sách Quarantine

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

5. Vào Options – Restore, chấp nhận nhắc nhở

6. Thoát Norton, vào App manager (qun li ung dung/ ung dung da cai dat) xóa nó đi (Symantec Symbian Hack). Cũng xóa thư mục trong c:shared.
7. Cài RomPatcherPlus_3.1.sisx

8. Truy cập RomPatcher+ và apply các patch:
– Open4all (Đối với S60v3 FP1 chỉ xanh được cái này thôi)
– Installserver RP+ (từ dòng FP2 ,S60V5,S^3 can apply . Nếu thấy nó màu đỏ thì xem lai la FP1 khong can)
Nếu cần hãy Add to auto.

9. http://www.box.net/shared/ro7f0jl45kes1y3eeb06 Dùng X-plore chép file installserver.exe phù hợp với máy cho vào C/sys/bin
Chọn đúng dòng máy nếu không khi cài sẽ báo tập tin bị lỗi

Installserver91.zip FP1 for OS 9.1 : 5700 XpressMusic, 6120 classic, 6121
classic, 6124, 6124 classic, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6290, 6650 T-Mobile, ,

Installserver92.zip FP1 for OS 9.2 : N81, N82, N95, E51, E63, E66, E71, E90 Communicator. Samsung i450, i550(w)……

Installserver934.zip FP2 for Nokia 5320 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 6210 Navigator, 6650, 6710 Navigator, 6720 classic, C5,N78,N79, N85, N86, N96,E52, E55, E72,E75 ,5730 XM . Nokia Version 9.4 S60V5 5230,Nokia 5233,Nokia 5530,Nokia 5800, 5250 XpressMusic, Nokia N97,Nokia X6,….

installservers for all Symbian^3 and Symbian Anna, Symbian Belle
.zip

Nguồn:symbianvn.net

Cai duoc phan mem Test hack phone thanh cong http://upwap.ru/1844625

[Share] hack phone S60V3, V5, S^3, S^4 bằng Norton Security
Đánh giá em này

Bình luận bài viết