Share grabber MSinhVien.Com

Share cho mọi người dùng, cái này dùng thích hợp trên host hỗ trợ .htaccess, lâu lắm không làm johncms nữa giờ cũng không làm wap nhưng có cái sản phẩm grabb đầu tay tặng anh em. một số lưu ý khi dùng:

1, code grabber này là sản phẩm của mình

2, chia sẻ với mục đích cộng đồng

3, không xóa bản quyền bên dưới của mình nhé (bạn nào nhận vơ thì xấu mặt wapmaster, trừ cái copyright thì muốn tùy biến thế nào cũng đc)

4, file .htaccess lỗi kí tự đầu nên khi click các link sẽ lỗi, cách fix là up lên host rồi sửa trực tiếp trên host sẽ thấy một kí tự lởm trước

Bình luận bài viết