[Share] Code wap upload Style JohnCMS

Ai dùng thấy hay thì cho xin cái thank! Ai không dùng thì đừng spam.
Đây là code edit lại nên không bị lỗi!
Demo: http://up.codeviet.com
Hướng dẫn:
+ Up code lên host
+ Tạo database
+ Import data
+ Sửa file config.php
+ Chỉnh sửa xơ xơ nữa là xong!
+ Truy cập http://domaincuaban.com up thử!
Download:
Code: http://up.codeviet.com/?id=3674
Data: http://up.codeviet.com/?id=3675

XONG! BƯỚC CUỐI LÀ NHẤN THANK

🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Từ khóa tìm kiếm:

  • johncms voz

Bình luận bài viết