Share Code WAP Upload style cực kool

mã nguồn giống upwap.ru nhưng được việt hóa và tạo style cực kool nhìn rất bắt mắt.đã được add một số mod như upload qua url,tự đổi _jar thành .jar

demo:http://up.wapnhanh.com

link http://wapnhanh.com/upload-up.wapnhanh.com.zip

Hướng Dẫn

down về giải nén lên thư mục gốc host

sửa file config.php theo data của bạn

đăng nhập:

user:wapnhanh

pass:123456

Bình luận bài viết