Share code ThanhMobi.Us hiện tại

Hề hề không có việc gì làm ngồi share cho ae dùng.Ai dùng thì dùng không dùng thì đừng có ném gạch
Code: Nhấp vào đây để dowload Đã fix link
Data: http://upwap.ru/1778851
Code:Hướng dẫn:
– Up code lên root
– Sửa file config
– Chạy domain/install.php
– Tiếp đến chạy domain/update.php
– Vào phpmyadmin xoá 4 table vừa install và up data của mình lên
Sau đó up chèn cái này ngang hàng index nha
http://upwap.ru/1778864
Id: admin
pass: 123456

Bình luận bài viết