Share Code Lpanel 2.1 Quản Lí File Và Mysql Trên Host

Code lpanel 2.1 là tích hợp
1. Gmanager mod, style wapftp dễ dàng và tiện lợi. Chức năng chỉnh sửa văn bản phân trang by Tmc.
2. Saoluu.php mod. Đn host+user+pass. Lưu cookie 1 năm luôn.
3. Mini phpmyadmin cho đt. Thấy bên master land đem về gắn luôn.
Đn vẩn là Tmc/123456 . Đn rồi vào thiết lập để đổi đn,mật khẩu.

Down
Mirorr
hy vọng nó là công cụ hữu ích cho ae wapmaster xài mimax như mình!

Share Code Lpanel 2.1 Quản Lí File Và Mysql Trên Host
Đánh giá em này

Bình luận bài viết