Share Code DNS controlpanel Domain như pavietnam (php)

Hello các bạn,

Hôm nay rãnh rỗi ngồi code cái hệ thống DNS Control Domain như Pavietnam cho các bạn kinh doanh hosting/server …

Gồm 2 phần :

Phần 1 : Script php frontend để user có thể update các record
– Dựa trên code đăng nhập/đăng xuất của bác Lai mình phát triển code này
– Sử dụng ngôn ngữ php/mysql để thao tác và lưu trữ cơ sở dữ liệu

Phần 2 : DNS server (chạy trên VPS) tích hợp với php srcipt trong phần 1
– Tích hợp với một số dịch vụ DNS như :
+ Linux : Bind, PowerDNS …
+ Windows : Bind, SimpleDNS, Microsoft DNS server …
============================================================

Phần 1 trước nha …

Live demo : http://dns.minhkhang.org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

Down về, cấu hình lại file config.php, import database và tận hưởng kết quả nha …

Phần 2 :

Updating ……….. 😀

Ai thích thì liên hệ yahoo : kythuat_minhkhang mình hướng dẫn nha :p

Chúc thành công !
Download code

Bình luận bài viết