Share Code Diendanvn.me Đẹp John 5

Demo:

© Mobiblog.Org

Diendanvn.Me
Code này mod lại từ bản code trước !
Vì wap mình bị ăn cắp Domain, mình phải thay đổi tên miền do bị mất quá nhiều thành viên mình đành phải mod code để share. Bản này không có chức năng bang hội và 1 vài chức năng khác ! Dưới đây là link dowload !
Tải code
Tải Data

Upload by Mobiblog

Share Code Diendanvn.me Đẹp John 5
Đánh giá em này

Bình luận bài viết