Quá hót phiên bản avatar chăm farm bạn bè mod

Như tiêu đề. Ae chăm farm từng công việc 1 là ok. Xin 4 like and 5 phút úp.
Chức năng như bản 3.23. Nhưng mất menu chăm sóc và giảm speed bạn bè. Hết. Úp k có key and kích hoạt. Không tin xin đừng tải và cmt thừa nha. Đợi tí tôi úp x2 cho.
Thank to: nothing,thanbai,wap4u and me
úp x2 989kb s40 dùng tẹt. Fix link jar sai rồi.

nhatdox2.jar (989.75 KB)
323fix5.jar (525.45 KB)

Quá hót phiên bản avatar chăm farm bạn bè mod
Đánh giá em này

Bình luận bài viết