[Phần Mềm] Phoenix 2012 cracked

Cái này thì ra lâu rồi,có thể 1 số ae đã biết còn 1 số chưa biết,nay up lên cho ai cần thì xúc thôi :hello: :hack:

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Main component versions in the release:
• Product API 2012.2.2
• Nokia Connectivity Cable USB Driver Version 7.1.69.0
• Flash Update Package 2011.50
• FUSE Connection Manager v 2011.51
MAIN CHANGES & ERROR CORRECTIONS FROM PREVIOUS VERSION 2011.46.7.47652
Error Corrections & changes:
• New products: RM-852, RM-838, RM-843, RM-844, RM-787, RM-788, RM-789

Link download đây: http://www.mediafire.com/?na4bcz0d9a6fc1q
nguồn: goolge.com.vn

Bình luận bài viết