Người ăn xin chết với 4.000 USD trong túi

Người ăn xin này khoảng 60 tuổi.Trước khi mất, hàng ngày ông ta thường ngồi ăn xin cùng với rất nhiều người khác trước ngôi đền Dargah.

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Ngay sau khi người ăn xin này qua đời, có rất nhiều người ăn xin khác đã đến nhận là người thân. Tuy nhiên, họ không cung cấp được bất cứ thông tin nào về người ăn xin này. Theo điều tra của phía cảnh sát, người ăn xin này mới chỉ tới ăn xin tại đền Dargah ba năm trước và không có bất cứ người bạn nào.

Ngạc nhiên hơn khi người đàn ông này chết bởi một căn bệnh hòa toàn có thể chữa trị được, nhất là khi ông ta có tới 4,000 USD trong túi.

Người ăn xin chết với 4.000 USD trong túi
Đánh giá em này

Bình luận bài viết