Miễn Phí Bản Quyền Picture Collage Maker

Picture Collage Maker là phần mềm tạo lịch ảnh chuyên nghiệp. Bạn dễ dàng chỉnh sửa thêm bớt để cá nhân hóa tấm lịch, ảnh, áp phích theo sở thích của bạn.

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc

Phiên bản Picture Collage Maker 2012 bao gồm một số tính năng sau:

[*]Bao gồm 39 mẫu Photo Calendar tuyệt đẹp!
[*]Đầy đủ chức năng, tạo ra các tác phẩm ghép ảnh tự do.
[*]Thực hiện cắt dán, sổ lưu niệm, thiệp chúc mừng, áp phích, lịch …
Hiện đang có chương trình Miễn Phí Bản Quyền Picture Collage Maker 2012 New Year Calendar. Để sở hữu nó, đơn giản bạn chỉ cần download và cài đặt phiên bản giveaway dưới đây. Chương trình khuyến mãi này sẽ kết thúc ngày 31 tháng 1 năm 2012.
Trích:
http://www.pearlmountainsoft.com/dow…arGiveaway.exe

Miễn Phí Bản Quyền Picture Collage Maker
Đánh giá em này

Bình luận bài viết