MẤY A ỘPPA QA VN CHĂN RAU SV ÁO DÀI, TOÀN HÀNG CHUẨN NGON. FULL 6 CLIP CHO AE THAM KHẢO.