KPAH 134 tiện ích về làng tốc hành

– Auto lick
– Đánh xa max
– Mod Pc
– Chuyển Map nhanh
– Mod as mành hình phím *
– Ẩn ud nokia hack phone.
– Mod Kháng Mù
– Menu tránh người,auto chat,auto lượm đồ.
– Mod Map Sơn Lâm có Npc Thành Trấn Danh Son Nam
– Các Map khác giữ nguyên giống Team
– Mở về làng ấn phím 8sẻ thấy Về Làng và mua Vé tàu,Giống Party, Auto click phím gọi. Gồm 2pb fixlag và maxspeed cảm ứng và máy thường. Lưu ý không nạp card vào pb này.

Mobiblog_KPAH134_Toc-hanh_fixlag_max_goi
Mobiblog_KPAH134_Toc-hanh_speed_goi_cam-ung

.

KPAH 134 tiện ích về làng tốc hành
Đánh giá em này

Bình luận bài viết