KPAH 133 Tiện Ích Mod 1Map Sơn Lâm Full Npc

Phiên bản fix 100 mocay,do lass bị mã hóa nên lổi tùm lum,hii Giờ hết rồi,all đt play good.

Bao Gồm:

¤Auto xuyên thế kỷ,mã số auto trên

¤Auto chat,Auto lượm đồ giống auto lượm đồ shop fix max.

¤Fix up lv chạy lun tun,fix lag khi bật auto lượm đồ,fix hút đồ người khác ko lag…fix lổi lên thành

¤Fix uds 80% S40 Ram Cùi
¤Đánh xa 5000 up khỏi chạy lun tun

¤Ẩn Ứng dụng nokia hack phone.
¤Chuyển Map nhanh ko cần đi bộ
¤Chặn code gây mù tỷ lệ 80%
¤Mod as màn hình điều chỉnh độ sáng tối phím *

¤Mod thêm NPC Thành Trấn Danh và Sơn Nam ở Map Sơn Lâm,giúp ae bán đồ sửa đồ.
Các Map khác giử nguyên

Duoi Day Auto Phim goi

Luu Y:Max Speed phim # Mod Pc

KPAH 133 Tiện Ích Mod 1Map Sơn Lâm Full Npc

Mobiblog

KPAH 133 Tiện Ích Mod 1Map Sơn Lâm Full Npc
Đánh giá em này

Bình luận bài viết