KPAH 133 Auto Chat,Auto Lượm Đồ Fix By Mocay Giống Lượm Đố Trong Shop Team Thêm Mod Map

Bao Gồm:

¤Auto xuyên thế kỷ,mã số auto trên wap mocay.

¤Auto chat,Auto lượm đồ giống
auto lượm đồ shop fix max by mocay.

¤Fix up lv chạy lun tun,fix lag khi
bật auto lượm đồ,fix hút đồ người khác…

¤Fix uds 80% S40 Ram Cùi
¤Đánh xa 5000km ko chạy khi treo up lv.do pb ae đang xài chỉ đánh xa 500
¤Mod Pc,
¤Ẩn Ứng dụng nokia hack phone.
¤Chuyển Map nhanh ko cần đi bộ
¤Chặn code gây mù tỷ lệ 80% ¤Mod as màn hình điều chỉnh độ
sáng tối phím *

¤Mod thêm NPC Thành Trấn Danh và Sơn Nam ở Map Sơn Lâm,giúp ae bán đồ sửa đồ..

Các Map khác giử nguyên

¤Dưới đây là auto phím Gọi.
KPAH 133 Auto Chat,Auto Lượm Đồ Fix By Mocay Giống Lượm Đố Trong Shop Team Thêm Mod Map
Nguồn: Mocay.Pró
Code :Kalenz

KPAH 133 Auto Chat,Auto Lượm Đồ Fix By Mocay Giống Lượm Đố Trong Shop Team Thêm Mod Map
Đánh giá em này

Bình luận bài viết