Hướng dẫn thiết lập nhận style mobile tự động trong phpBB3 [C2]

mở includessession.php lên, tìm:

Code:global $db, $template, $config, $auth, $phpEx, $phpbb_root_path, $cache;

Hướng dẫn thiết lập nhận style mobile tự động trong phpBB3 [C2]
Đánh giá em này

Bình luận bài viết