Hướng dẫn reg domain.vn và nhiều đuôi có hình ảnh

ngòai domain.vn ra còn có thể reg đc những đuôi sau.xem hình ảnh nhé

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Fake sock nhé Click here to enlarge
cần CCV tất nhiên là đủ bl
victim : https://www.united-domains.de/
Search Domain xong nhấn Domain Registrieren

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Điền CC rồi next

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Cuối cùng thanh toán

© Mobiblog.Org

Tải ảnh gốc
Thế này là đc
AI THẤY BÀI CÓ ÍCH THÌ NHỚ THANKED ĐỂ BIẾT MÌNH LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ VÀ CÓ VĂN HOÁ NHÉ ●
OKÊ HÀNG Click here to enlarge

Hướng dẫn reg domain.vn và nhiều đuôi có hình ảnh
Đánh giá em này

Bình luận bài viết