Hướng dẫn khắc phục lỗi vỡ khung

Thấy khá nhiều wap bị vỡ khung nên mình post bài này.
Vỡ khung do hình size lớn, ta thêm dòng này vào file css

Code
img { max-width: 100% }

Do chữ viết liền như link quá dài, thêm thuộc tính vào phần body của css

Code
word-wrap: break-word;

thank lấy tinh thần nào

Hướng dẫn khắc phục lỗi vỡ khung
Đánh giá em này

Bình luận bài viết