Hot ! Thủ thuật Avatar đây ! Hot

1 , khi làm nv trả lờ tiếng anh rất nhiều câu bạn biếtnhưng lại chậm hơn người khác . Cách tốt nhất là dùng bản X2 rùi đi đến khu vực trống mà trả lời .
2 khi đi đánh phỏm rất hay bị lag do kbchưa kip chạy.lợi dụng sơ hở đó , nếu có khả năng bài bị cháy thì đừng đánh . Cứ để đó cho kb chạy thật nhiều vào .Đến lúc đó thì phầnmềm máy ai yếu hơn thì sẽ bị “ứng dụng sai ” và người còn lại sẽ hót zu. Nhưng nếu không may người bị ứng dụng sai là mình thì cũng chăng mất gì vì vốn dĩ mìh cũng cháy .
Nguồn: Http://GiaoLong9.Wap.Sh

Hot ! Thủ thuật Avatar đây ! Hot
Đánh giá em này

Bình luận bài viết

Hot ! Thủ thuật Avatar đây ! Hot

1 , khi làm nv trả lờ tiếng anh rất nhiều câu bạn biếtnhưng lại chậm hơn người khác . Cách tốt nhất là dùng bản X2 rùi đi đến khu vực trống mà trả lời .
2 khi đi đánh phỏm rất hay bị lag do kb chưa kip chạy.lợi dụng sơ hở đó, nếu có khả năng bài bị cháy thì đừng đánh . Cứ để đó cho kb chạy thật nhiều vào .Đến lúc đó thì phầnmềm máy ai yếu hơn thì sẽ bị “ứng dụng sai ” và người còn lại sẽ hót zu . Nhưng nếu không may người bị ứng dụng sai là mình thì cũng chăng mất gì vì vốn dĩ mìh cũng cháy .
Nguồn: Http://GiaoLong9.Wap.Sh

Hot ! Thủ thuật Avatar đây ! Hot
Đánh giá em này

Bình luận bài viết