[hot] shared code hack Credit Card by Lock

Code này là code scam credit card do mình viet.

Nay mang shared cho anh em.

Các ban thay mail de he thong send cc scam vào mail. Các ban vao thu muc /order/order.php

download:
Tải xuống Files.zip (50.6 KB)

pass: UGT-CODE

[hot] shared code hack Credit Card by Lock
Đánh giá em này

Bình luận bài viết