[HÓT] Hướng dẫn thay font s60v3 v5 đơn giản nhất có hình cực cool

Sau đây Hd mọi người đổi font Đầu tiên phải có phần mềm đổi font,và font đúng không, mình up ở dưới *Cách làm như sau
Tải phần mềm về cài đặt Font Router Build.sis. Tiếp
theo cài FontRouterMan FP1 hoặc FP2.sis tùy theo
máy you là gì.
Tải font về và font có dạng abc.ttf (Không được
dùng xplore giải nén, vì như thế font bị lỗi) Vào phần mềm FontRouterMan mới cài. Nút chọn
trái-chọn font-

<© Mobiblog.Org

Tìm đến nơi chứa font và – nhấn chọn

<© Mobiblog.Org

<© Mobiblog.Org

Thoát phần mềm và reset máy xem hậu quả 1số font cho anh em . Và đưới đây là font trong ảnh
https://www.box.com/s/2cmo0rpdvnmzzwx8j670
https://www.box.com/s/u8qzajzf07xvbs8itylk

[HÓT] Hướng dẫn thay font s60v3 v5 đơn giản nhất có hình cực cool
Đánh giá em này

Bình luận bài viết