(HDCRACK) Bài 4 Loại bỏ key kích hoạt game teamobi

Loại bỏ Key kích hoạt game không xa lạ gì,các bạn chơi nhiều rồi nhưng làm như thế nào để được như thế ? Nhất là game Ninja School. Ở đây là game Ninja School 2 nha. phương pháp như sau :Dùng Bytecode editor vào b.class . Search “TEAMOBI” sẽ thấy method a chứa mấy dòng so sánh. Xem từ dòng 55 > 76 rồi sửa 4 dòng có if_icmpne thành if_icmpeq .Vậy là xong,thật đơn giản,đã test thành công với tất cả các game bắt nhâp key của team.

(HDCRACK) Bài 4 Loại bỏ key kích hoạt game teamobi
Đánh giá em này

Bình luận bài viết