[HACK]The Collectables (All Versions)(Không cần jailbreak)

h@ck làm việc với cả Iphone lẫn ipad

© Mobiblog.Org

-UNLIMITED GOLD-
-UNLIMITED HERO FUEL-
-BUY & UPGRADE ANYTHING-
Cách cài đặt:
1.Xóa game và cài lại
2.Chạy app và chơi 1 Guest
3.Phải chắc chắn là chơi song tutorial rồi Tắt game từ multitask
4.Tải file h@ck tại ĐÂY.
5.Sử dụng itool hoặc ifunbox chép file vừa giải nén vào
User Applications/Collectables/Documents
6.Chạy app login 6/6 rồi chọn USE LOCAL DATA.

© Mobiblog.Org

Credit:
BJorn_LuLszic

[HACK]The Collectables (All Versions)(Không cần jailbreak)
Đánh giá em này

Bình luận bài viết