Hack ruby game Bắt chữ

Cách h@ck game Bắt chữ mới nhanh gọn hơn

1. Vào cydia, tải Background Manage. Sau đó chỉnh Each App, Forced cho app Bắt chữ.
2. Xong cài Gameplayer vào.
3. Mở game player lên trước, sau đó mở game bắt chữ, ghi nhớ số ruby hiện thời. Chuyển qua game player gõ số ruby( nhớ tắt chỗ Play nằm phía trên góc phải). Search kiểu autodetect. Xong chuyển qua game bắt chữ, giảm số ruby bằng cách dùng chức năng trợ giúp. Sau đó chuyển qua game player gõ số ruby( nhớ tắt chỗ Play nằm phía trên góc phải). Sau đó chọn Modify and Lock, chỉnh lại số 9999 ruby nhấn OK. Xong chuyển qua game bắt chữ, giảm số ruby bằng cách dùng chức năng trợ giúp sẽ thấy ruby thay đổi. Thì exit cái Gameplayer ra.

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

Cach 2:
Thấy nhiều người chơi trò này quá trong đó có mình. Game cũng khá hại não. Úp facebook hỏi mọi người thì chả lẽ hỏi hoài. Nó có trợ giúp bằng ruby. Kiếm ruby bằng cách xem quảng cáo hoặc nhắn tin. Mình thì lại k muốn tốn xiền nên nghiên cứu xem nó có bug lỗi k? Xem quảng cáo thì nó delay 60s và 30 lần/1 ngày. Mở gameplay thử xem được k. Nó k chạy ngầm sao mà h@ck. Mở ifile xem nó có bug lỗi k. Thành công!!!
Chức năng:
– Chỉnh delay 1s và 300 lần/1 ngày
Yêu cầu:
– ifile
– Thoát game phải h@ck lại

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

Thanh qua:

© Mobiblog.Org

Bình luận bài viết