[Hack] RollerCoaster Tycoon 4 = ifile/ifunbox

Nhờ 1 bạn bên thớt kia cho cái file nên mình mới biết cách h@ck game này!

Các bạn thoát game rồi dùng ifile hay ifunbox vào đường dẫn:

/var/mobile/Applications/RCT/Library/Preferences/

Rồi mở file

com.atari.mobile.rctride.plist

Tìm đến hàng:

Code
{“xp_points”:435,”level”:1,”joy_points”:65.0422,”joy_timestamp”:1397460145,
“park_opened”:false,”joy_daily_timestamp”:1397459274,”joy_daily”:40,”visitors”:130,
“visitors_rate”:0.666667,”money”:30000,”premium”:40,”earned_money”:0,
“tutorial_skiped”:false,”coaster_tutorial_completed”:false,”event_tracker_data”:”{“coins”:{“true”:0,”free”:30000},”tickets”:{“true”:0,”free”:40}}”,……………….

Các bạn để ý cái số màu xanh dương và xanh lá đậm mình tô thôi, mấy cái khác đừng để ý làm gì vì mỗi máy mỗi khác.
Cái xanh dương đậm chính là tiền (coins)
Cái xanh lá đậm chính là ticket
Các bạn thích bao nhiu thì sửa số đó. Nhớ sửa cả số như mình tô màu 2 chổ như trên nhe.
Đã test thành công trên IP4 IOS 7.1 JBT

© Mobiblog.Org

Bình luận bài viết