[Hack] Cooking Academy – Restaurant Royale v1.24

© Mobiblog.Org

Yêu cầu:
Jailbreak thiết bị
Cài đặt Signperm

Tính năng:

Vô hạn Cash

Hướng dẫn:
Dowload file h@ck về, chép file h@ck vào đường dẫn:
Var/ mobile/ Application/ Royale/ cookingf2p Prod.app
Set Premission bằng Signperm
Vào game chiến
http://www.mediafire.com/download/3d79cb9ociwhy9d/cookingf2p_Prod

Bình luận bài viết