[Hack] Chinese Zombie War 2 v1.3

© Mobiblog.Org

Features:
Full vàng
Full weapons và power

B1: download file về https://www.dropbox.com/s/d7c4yhax5decwqi/CZW2%20h4ck-Hip.zip
B2: unzip và cho file vào đường dẫn var/mobile/applications/CZW2
B3: done. Enjoy my h@ck
Chú ý : tắt app chạy ngầm trước khi h@ck
Chúc các bạn thành công và đừng quên tks ủng hộ nhá

Bình luận bài viết