[Hack] Candy Crush Saga v1.29.0

© Mobiblog.Org

Yêu cầu:
Jailbreak thiết bị
Cài đặt Signperm

Tính năng:

Vô hạn Lives
Vô hạn Free Switch
Vô hạn Lollipop Hammer

Hướng dẫn:
Dowload file h@ck về, chép file h@ck vào đường dẫn:
Var/ mobile/ Application/ Candy Crush/ candyrushsaga.app
Set Premission bằng Signperm
Vào game chiến
http://www.mediafire.com/download/uzcd7gerr8om6o9/candycrushsaga

Bình luận bài viết