Em Hot Model TQ đi chụp ảnh thì bị địt. Đang Nổi mấy ngày hôm nay, siêu rõ rét cận cảnh từng cọng lông.