E GÁI TRONG HỘI CHĂN RAU NONGDAN2K VỪA SHARE. HÀNG CHUẨN SẠCH VÀ NGON. MỚI ĐỒNG ZÂM XƠI LẸ.