Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1

Sáng nay (4/7), thí sinh đã làm bài thi môn Toán khối A, A1 và V. Ba khối cùng chung một đề Toán. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án.

© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

  
© Mobiblog.Org

   

Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán khối A, A1
Đánh giá em này

Bình luận bài viết