Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh, Hóa học

8h45, thí sinh đã kết thúc kỳ thi đại học khối A, A1. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án của môn tiếng Anh và Hóa học.
Dưới đây là đáp án môn tiếng Anh khối A1 do các thầy cô ở TT luyện thi Vĩnh Viễn (TP.HCM) gợi ý. Mã đề 475

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

Đáp án môn Hóa khối A (mã đề 374):

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

>Tham khảo thêm đề thi môn Hóa khối A (mã đề 531, các đánh dấu của thí sinh- không phải đáp án):

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

© Mobiblog.Org

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh, Hóa học
Đánh giá em này

Bình luận bài viết