Đầu gối em bị thâm tím, là biểu hiện của bệnh gì có ai biết?

Đầu gối em bị thâm tím, là biểu hiện của bệnh gì có ai biết?
Đánh giá em này

Bình luận bài viết