Chuyên mục: Kinh nghiệm – thủ thuật

Tut đâm domain yahoo

Site đây http://smallbusiness.yahoo.com/domains/ B1 : anh em check ccv trước nhé check ở đây : https://wallet.secure.yahoo.com/ Nếu mà add ccv vào dc đó thì ok rồi xóa con ccv đã add vào đó đi B2: …

Free VPS

Chào ae mới mò được site free vps. Thế nên vứt lên đây cho ae ngâm cứu. Sau đây là tut. Hide cho đỡ nát ~.~ ######################################### ######################################### ######################################### Dành cho US: http://short.ndtan.net/free-vps – AE …

Tut Domain độc lạ ccv ccn

Dễ qua, đâm lâu rui live hơn 1y Xuyên tường nè ######################################### ##################################### ################################################# ################################### ############ ############# Proof trong hide CCN hay CCV đủ blance là qua dns về site trung gian nhá, o nên …